ACCEL Atheno 2018 Poster.jpeg

ACCEL Atheno på Stord er et intensivt program for ambisiøse selskaper som ønsker å vokse. Målet er å øke din mulighet for suksess! Programmet gir deg kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategier. Du får også diskutert dine utfordringer med andre i lignende situasjon og du får råd fra våre dyktige rådgivere.

Programmet er delt i to, et for gründerselskaper og et for etablerte selskaper:

Gründere: 23. april 2018 0900-1700 og 24. april 2018 - 0800-1400
Etablerte: 3. september 2018 - 0900-1900 og 1.oktober 2018 - 0900-1600

Siden 2011 har ACCEL gjennomført over 25 slike programmer. Programmene har fått svært gode tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på å hjelpe med å gjøre viktige strategiske valg. Det brukes metoder som hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon. Dette nettverket vil du ha med deg videre også etter programmet. Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt.

Programmet er todelt: et for gründerbedrifter og et for etablerte vekstbedrifter. Les mer om programmene lengre nede på siden.

Det er begrenset antall plasser. Programmet leveres av ACCEL sammen med vår partner Atheno. Sparebanken Vest Allmennyttige Midler har gitt støtte til gjennomføring.

PÅMELDING

Frist for påmelding på programmet rettet mot gründerselskaper i april er 18. april 2018. For programmet rettet mot etablerte selskaper er fristen 28. august 2018. Ta kontakt med Kjetil Djuve, Inkubatorleiar Atheno på kjetil@atheno.no eller 98 29 93 18 for å melde deg på.

Program for gründerbedrifter

Dette programmet vil være like nyttig for deg som akkurat har startet for deg selv eller skal skal straks gjøre dette valget, som dere som har et produkt/tjeneste i markedet som dere ønsker skal vokse. Om du er ung eller gammel, utdannet formelt eller via livets skole, være gründer før eller førstegangsgründer, spiller ingen rolle. Det viktigste at du jobber med noe du brenner for og som du ønsker å få hjelp med å videreutvikle.

Dag 1 // Smidig Forretningsutvikling

23. april 2018 0900-1700 - Atheno (se kart)
Dette er første dag, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil bruke forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål. "Hvordan selge skinnet før bjørnen er skutt" er vårt mantra. For å få dette til så må selve prosessen for hvordan du utvikler løsningen være dynamisk, ha stor grad av kundeinvolvering og helst lite ressurskrevende. Hvordan dette gjøres lærer man denne dagen. For de som har hørt om Minimum Viable Product (MVP) så skal vi også se på hvordan vi kan utvikle en løsning uten å svi av for mye tid og penger.  Vi avslutter dagen med felles middag i Leirvik.

Dag 2 // Salg og presentasjonstrening

24. april 2018 - 0800-1400 - Atheno (se kart)

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å fostå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan. Vi skal sammen snakke om hvilke personer og atferd vi treffer på kundemøter. Vi skal også trene i hvordan presentere forretningsideen. På slutten av dagen har du en tydelig presentasjon av din forretningside.

Program for etablerte bedrifter

Dette programmet vil være for etablerte bedrifter som vurderer å skifte strategi, få innspill på dagens strategi og/eller ser at det skjer endringer i egen bransje som gjør at vi gjerne må være "føre var".

Dag 1 // Vekststrategier

3. september 2018 - 0900-1900 - Atheno (se kart)

Det finnes 12 ulike vekststrategier. Vi vil gå gjennom hver av disse. Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? Vi vil se på hvordan digitalisering kan påvirke og muliggjøre våre vekstambisjoner. Vi avslutter dagen med felles middag i Leirvik.

Dag 2 // Vekst - fra ord til handling

1.oktober 2018 - 0900-1600 - Atheno (se kart)
Vi bestemmer oss for vekststrategi, og vi starter med å detaljere valgt strategi. Når vekststrategi er definert så skal denne implementeres. Har vi rett kompetanse, både hos ansatte, ledelse og styre? Når skal vi starte og hvem bør være med? Hva vil dette koste? Hvilke valg må vi ta? Vi skal utarbeide en plan for implementering. Vi skal jobbe med hvordan selge inn vår strategi og vårt selskap.

Ofte stilte spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Nei, takket være Sparebank Vest almennyttige midler så er det gratis å delta.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVA ER KRITERIENE FOR Å BLI TATT OPP?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL.

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.
  • Selskapet SKAL stille med minst to personer. Alle regler har unntak, ta kontakt om det er vanskelig for dere. Det kan være med opp til 3 personer fra hvert selskap.

MÅ VI VÆRE MED PÅ BEGGE DAGENE?

Ja, dere må være med på begge dagene. Alle regler har unntak så ta gjerne kontakt om lurer på noe.

HVIS JEG LURER PÅ NOE OM DET FAGLIGE INNHOLDET, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss
Caspar M Lund (971 69 095 / caspar@accel.no)