ACCEL Sider 2019

— Vi hjelper selskaper å nå sine vekstmål —

ACCEL har siden 2011 hjulpet over 250 selskaper med å nå sine ambisjoner. Programmene er for bedrifter som ønsker å vokse, for de som ønsker definere en tydelig strategi, de som søker nye investorer, de som har fått krav fra styre/eiere å utarbeide en strategi eller som selv ønsker å kjøpe andre. Det er også for de selskaper som ønsker å diskutere sine problemstillinger eller muligheter med andre i samme situasjon eller med våre erfarne rådgivere.

Vi hjelper deg med å ta valg, og gripe de muligheter som finnes. Gjennom 4 halvdagsmoduler og 1:1 oppfølging så vil dere selv være i stand til å ta disse strategiske valg. 

 
Dark_png.png
 

ACCEL Sider er et samarbeid mellom Siderklynga Hardanger, Sparebanken Vest og ACCEL.


Innhold

Modul 1

  • Vi starter med å definere dagens forretningside og forretningsmodell

  • Vi skal analysere trender som påvirker og muliggjør vår virksomhet

  • Vi avslutter med en konkurrentanalyse

Modul 2

  • Vi tar en gjennomgang av ulike vekst-strategier og hvilke alternativer vi har.

  • Vi designer ny forretningside og forretningsmodell basert på nåsituasjon, trender og valgt vekststrategi

Modul 3

  • Vi ser på ressursgap, altså hva vi har av mangler i kompetanse og kapital for å gjennomføre endring

  • Vi skal se på hvordan man utarbeider en implenteringsplan

  • Vi skal diskutere salg og markedsførign, og hvordan man utarbeider salgs- og markedsplan

Modul 4

  • Siste modul tar for seg hvilke endringer må skje og hvordan utøve endringsledelse, hvordan skape prestasjonskultur

  • Avslutningsvis skal vi se på hvordan vi sikre engasjement og stamina for å nå de m ål vi har satt.


Målgruppe: Daglig leder, ledelse, styremedlemmer og andre som er medlem av Siderklynga Hardanger

Format: 4 halvdagsmoduler + 1:1 oppfølging mellom modulene

Kostnad: 2.000,- pr selskap i egenandel. Programmet koster kr 18.500,- men vår sponsor Sparebanken Vest bidrar med støtte på kr 15.000 pr selskap og Siderklynga dekker resterende.

Gjennomføring:
Samling 1: 4.desember 2019 1200-1800 (inkl felles middag) og 5. desember 2019 fra 0800-1200. Dette gjennomføres på Ullensvang Hotel
Samling 2: 8.januar 2020 1200-1600 og 9. januar 2020 fra 0800-1200. Sted er ikke avklart.

Antall selskaper: det vil bli lagt opp til at 8-10 selskaper er med.

Antall deltakere fra hvert selskap: Det bør være minst to fra hvert selskap som er med (ta gjerne med styremedlemmer).

Påmelding eller for å få mer informasjon:

ta kontakt med Siderklynga Hardanger
Kjetil Widding, kjetil@siderklynga.no

eller med din rådgiver i Sparebanken Vest:
Marie Opheim, ‭986 42 701‬, Marie.Opheim@spv.no

Eller ta kontakt med ACCEL om du har spørsmål om programmet, innholdet og gjennomføringen.
Caspar M Lund, 971 69 095, caspar@accel.no