ACCEL Sogndal 2017.jpeg

ACCEL-kortprogram er et 4 dagers intensivt program for ambisiøse selskaper som ønsker vekst gjennom nye produkter/tjenester. Vårt mål er at du skal øke din mulighet for suksess! Programmet tar de mest relevante faglige delene fra ACCELs andre programmer og tilbyr dette i et komprimert og intensivt format.

Siden 2011 har vi gjennomført en rekke ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på hurtig produkt- og tjenesteutvikling. Metoden hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane (KPSF) og BTO er arrangør av programmet.

 
samara-doole-294959.jpg

Arrangrører

 
 
beatriz-perez-moya-111685.jpg

Programmet

 

Dag 1 // Smidig Forretningsutvikling

22.08.2017 - 0930-1800 - Sogndal

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre, det blir gitt ulike foredrag i temaer som effektiv kundeutvikling, hvordan gjennomføre gode kundeintervjuer, teknikker for hypotesetesting og hvilke budskap som treffer kunden best. 

Dag 2 // Forretningsmodell

23.08.2017 - 0830-1500 - Sogndal

Forretningsmodell beskriver hvordan et selskap skaper, bevarer og leverer verdi. Vi går gjennom de ni byggeklossene. Videre er det fokus på hvordan man kan utvikle en løsning på en rask og smidig måte.

Dag 3 // Salg

19.09.2017 - 0930-1630 - Sogndal

Salg, salg og salg. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan egne nettsider kan hjelpe med å fostå kunden, hvordan bygge opp gode epostlister og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan.

Dag 4 // Vekst

20.09.2017 - 0830-1500 - Sogndal

Vekst er hovedtema. Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres?

 

 
luca-bravo-217276.jpg

Ofte stilte spørsmål

 

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Kunnskapsparken og kommunale næringsfond dekker deler av kurset, men det er en egenandel for bedriftene på kr. 5.000,-. Her vil målbedrifter i Næringshageprogram ha en egen avtale.  

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVOR MYE TID MÅ JEG BRUKE I PROGRAMMET?

Dette varierer kraftig. Programmets innhold er lagt opp til å gi deg innføring i veldig mange av de problemstillinger gründere står overfor. Noen bruker mye tid mellom programmene til å gjøre kundeintervjuer, sette seg inn i verktøyene, forberede seg til samlinger ol. Vi mener at de som har best utbytte av deltakelse ser på programmet som en mulighet for å jobbe strukturert med sin forretningside, og ser derfor ikke dette som en ekstra belastning (på toppen av alt annet som skal gjøres). Vi har bevisst valgt temaer som vil gi deg verdi, enten på kort eller lang sikt.

HVA ER KRITERIENE FOR Å BLI TATT OPP?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL.

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.
  • Fra selskapet må prosjektansvarlig/leder være med i hele programmet.
  • Vi vil alltid forsøke å velge selskaper med samme teknologiutfordring/bakgrunn slik at de samme ressurspersonene/investorene kan være interessert i alle selskapene.
  • Selskapet SKAL stille med minst to personer.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja, det må være minst to personer med på alle samlingene. Det er et krav at den ene personen har beslutningsmyndighet for prosjektet. Dere må også regne med at det må arbeides med forretningsideen mellom samlingene. Vi ser at de som stiller med tre personer har mest utbytte av å være med.

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk :)

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss -

Hilde Grinde (908 57 394 / hilde@kpsf.no)

Roger Ulvestad (938 17 336 / roger@kpsf.no)

Caspar M Lund (97169095 / hei@accel.no)