Plakat.jpg

ACCEL Sotra 2019 er et intensivt kurs for selskaper som er medlem av GCE Ocean Technology og som holder til på Sotra. Kurset gir deltakerne innsikt i hvordan jobbe strukturert med strategiarbeidet i selskapet uten å måtte benytte eksterne ressurser. Kurset går fra lunch til lunch to ganger. Første samling er i mars og neste i april.

Alle som er med får tilgang til presentasjoner, maler og andre verktøy som benyttes gjennom kurset.


Programmet

1:1 Møter (uke 10)

Vi vil gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder programmet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventning dere har til programmet. Dette gjøres vi telefon/Skype

Nåsituasjon (11. mars 1200-1700)

Hvilke trender påvirker oss i dag og i årene som kommer. Hvem er er våre konkurrenter, og hva gjør de som er brysomt? Hvordan er vår forretningsmodell bygget opp og takler den fremtidige muligheter og hindringer?

Vekststrategier (12. mars 0800-1200)

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

Vekst - fra ord til handling (8. april 1200-1700)

Vi skal se nærmere på hvordan vi skal takle voksesmerter, hvordan sikre engasjement og motivasjon hos eiere, styret og ansatte, samt hvordan man kan implementere strategien på best mulig måte

Finansiering av vekst (9. april 0800-1200)

Vekst koster og vi vil derfor på siste samling se nærmere på ulike finansieringsformer knyttet til de ulike vekststrategiene som finnes. Videre vil vi se på hvordan man kan bygge en kultur med basis i de endringen selskapet skal gjennom.Les mer på gceocean.no. Der kan du også melde deg på kurset.

Er det du ikke medlem av GCE Ocean Technology, men ønsker å være med så kan du kontakte oss for mer info.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Kai Stoltz, GCE Ocean Technology, kai.stoltz@gcesubsea.no og ‭93016772‬.

Caspar M Lund, ACCEL. caspar@accel.no og 97169095.