ACCEL VOSS 2019

ACCEL Voss 2019 er et intensivt kurs for selskaper i vekst. Kurset gir deltakerne innsikt i hvordan jobbe strukturert med strategiarbeidet i selskapet uten å måtte benytte eksterne ressurser. Første samling er i september og neste i oktober 2019.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Næringshagen på Voss.

Alle som er med får tilgang til presentasjoner, maler og andre verktøy som benyttes gjennom kurset.

Sparebanken Vest Allmennyttige Midler bidrar til å redusere kursavgiften til deltakerne.


Programmet

1:1 Møter (TBA)

Vi vil starte med gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder kurset skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventning dere har til programmet. Hvert møte er lagt opp til å ta 1 time. Vi ønsker at deltakerne møter hos Atheno.

1 Nåsituasjon (TBA)

Hvilke trender påvirker oss i dag og i årene som kommer. Hvem er er våre konkurrenter, og hva gjør de som er brysomt? Hvordan er vår forretningsmodell bygget opp og takler den fremtidige muligheter og hindringer? Vi avslutter dagen med felles middag.

1:1 Oppfølging (TBA)

Mellom hver samling møtes vi for 1:1 møter hvor våre rådgivere og selskapet diskutere de utfordringer og muligheter selskapet har. Våre rådgivere vil gi direkte råd, åpne opp nettverk om det er aktuelt eller følge opp de mål som settes. Innhold og format på disse møtene er opp til selskapet og rådgiverne å bestemme.

2 Vekststrategier (TBA)

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

1:1 Oppfølging

Mellom hver samling møtes vi for 1:1 møter hvor våre rådgivere og selskapet diskutere de utfordringer og muligheter selskapet har.

3 Vekst - fra ord til handling (TBA)

Vi skal se nærmere på hvordan vi skal takle voksesmerter, hvordan sikre engasjement og motivasjon hos eiere, styret og ansatte, samt hvordan man kan implementere strategien på best mulig måte

1:1 Oppfølging (TBA)

Mellom hver samling møtes vi for 1:1 møter hvor våre rådgivere og selskapet diskutere de utfordringer og muligheter selskapet har.

4 Finansiering av vekst (TBA)

Vekst koster og vi vil derfor på siste samling se nærmere på ulike finansieringsformer knyttet til de ulike vekststrategiene som finnes. Videre vil vi se på hvordan man kan bygge en kultur med basis i de endringen selskapet skal gjennom.


Praktisk informasjon

Sparebanken Vest Allmennyttige Midler støtter hvert selskap ved å dekke 15.000,- av kursavgiften. Hvert selskap må da selv dekke 7.000,- eks mva.

For å maksimere utbytte anbefales det at hvert selskap stiller med 2-3 personer.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å delta:

Caspar M Lund, ACCEL. caspar@accel.no og 97169095.