Vi tror på VEKSTLANDET.

 
 

Vi tror at det finnes en vekstrakett i oss alle. Vi tror at det ligger et stort potensial på Vestlandet. Vi tror på Vekstlandet!

Vårt mål er å øke deltakernes hastighet og suksessrate gjennom et intensivt og gjennomprøvd program.

Dette gjøres gjennom praktisk arbeid, gode verktøy, sparring med mentorer og læring av relavante metoder over en gitt periode.

Selskapers levetid vil bli redusert. Endringer vil skje fortere. De yngre vil heller leie enn å eie. Selskaper har fokus på miljø. Sirkulær økonomi vil heldigvis bli mer og mer aktuelt. Robotisering vil skje overalt. Digitalisering skjer i alle bransjer og på alle nivåer. 

Endringer skjer. Raskt. Vi vil hjelpe deg med å skape selskaper som er dynamisk, endringsvilig og ikke minst endringsdyktig.

ACCEL ble etablert i 2011 av Høyskolen på Vestlandet, GCE Subsea, Innovasjon Norge og Bergen Teknologioverføring as (BTO).  Det første programmet - Subsea First Step - ble gjennomført over 9 dager med 5 selskaper, 15 studenter og 15 mentorer.

Tilbakemeldingene fra selskapene var svært gode, så BTO ønsket å etablere dette som et årlig program innen en rekke bransjer.

Siden 2011 er det gjennomført 18 programmer, rettet mot både gründere og etablerte vekstselskaper. I 2018 skal det gjennomføres 12 programmer.

 
 

Caspar M Lund, Daglig leder ACCEL

 
facebook header.jpg