ACCEL Bluetech 2019 Poster.jpg

BLÅTT HAV skal hjelpe deg å finne en god ide, lage ideen og lære å presentere denne. Du kan vinne en fantastisk tur med Dale Oen Experience og Tall Ship Race!

Havet er sentralt for å løse globale utfordringer innen mat, klima, helse og energi. Økt befolkningsvekst, matbehov og globale klimautfordringer gjør havforskning, havressurser og marine næringer til noen av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid.

Skal vi takle utfordringene krever det nytenkning og økt samarbeid mellom ulike aktører, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den marine og maritime sektoren har stort potensial for innovasjon og bærekraftig utvikling, særlig innenfor fornybar energi, akvakultur, havbruk og blå bioteknologi.

#bluetech handler om bærekraftig bruk av havet og dets ressurser og innovative løsninger på miljøutfordringene. Målet er å motivere og løfte frem nye ideer og prototyper som kan fremme bærekraftig utvikling forå nå FNs bærekraftsmål. 

Dette er en innovasjonskonkurranse der unge hoder kan få muligheten til å skape noe nytt og eget, håper vi vil engasjere til samarbeid om de utfordringene vi står overfor. Det er derfor et viktig premiss for konkurransen at deltakere er en gruppe på minimum 2 personer, og ønskelig at man jobber på tvers av fagområder.

Deltakerne vi ha tilgang på ressurspersoner, mentorer og mulighet til å være med på workshops i Bergensområdet - se detaljert program lenger nede på siden.

Bidrag til konkurransen kan romme alt fra introduksjon av bærekraftige materialer, innovativ gjenbruk av eksisterende ressurser eller infrastruktur, til nye former for energieffektivisering i skipsfart eller en app som teller plast i havet. Vi ønsker ikke å begrense kreativiteten med strenge føringer – men vi ønsker at gode ideer kommer på bordet. Et kriterium er at ideen kan demonstreres eller testes på havet eller i havn under Tall Ship Race Bergen i juli 2019.

Fagprogrammet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med innspill fra våre mentorer.

Tall Ships Race 2019, Dale Oen ExperienceBTO, Sparebanken Vest, Zacco og ACCEL er arrangør av programmet.

Premien

Deltakerne med de beste ideene vil få mulighet til å bli med på seilasen Fredrikstad-Bergen, og teste eller demonstrere sine prototyper og ideer. Det vil også være premier for beste idébeste gjennomføringog beste team. Hovedvinneren av konkurransen vil få mulighet til å produsere og gi liv til sin oppfinnelse gjennom videre oppfølging og en premiepott til prosjektet.

I tillegg vil alle bidrag få mulighet til å demonstrere sine prototyper og ideer under en semifinale i juni. En jury vil avgjøre hvilke av disse som får være med på seilasen, og deretter hvem som blir hovedvinneren.

 

Programmet

BLÅTT HAV består 5 samlinger. 

 

Samling 1 // KAN IDEEN HA LIVETS RETT?

TBA @ Nyskapingsparken (VilVite 2.etg - Google Maps)

Vi vil på denne samlingen ha fokus på å bli kjent med hverandre og programmet. Vi vil ha fokus på forstå hvilket problem vår ide kan løse? Vi vil snakke om hvem som er brukeren og hvem som er kunden. Kan vi skape noe som noen vil ha? På samlingen vil dere få foredrag fra gründere som har lykkes, for å få deres beste råd på veien!

Mentorer, gründere, bedrifter, investorer, Innovasjon Norge, EU, kunder og Forskningsrådet. Alle kan bidra, men hvordan få tak i deres råd? På samlingen vil dere møte de alle, og få masse gode innspill til din ide!

Samling 2 // HVORDAN LAGE EN GOD PROTOTYPE?

TBA @ Nyskapingsparken (VilVite 2.etg - Google Maps)

"Selg skinnet før bjørnen er skutt" er vårt mantra. Da må vi lage noe så billig og enkelt som mulig, og se om vi får dingsen til å virke. For de som har hørt om Minimum Viable Product (MVP) så er det dette vi skal jobbe med. Hvordan beskytte ideen er også tema på denne samlingen.

Samling 3 // PROTOTYPING?

TBA @ Marineholmen Makerspace (VilVite 2.etg - Google Maps)

Vi skal lage dingsen! Enten det er printe det ut på en 3D printer, laserkutte det i tre, bygge i lego eller lage en video! Vi skal få hjelp av flinke prototypere og teste at ideen virker.

Samling 4 // HVORDAN PRESENTERE EN IDE?

TBA @ Nyskapingsparken (VilVite 2.etg - Google Maps)

Dette er en samling med trening i hvordan presentere ideen din til andre. Vi har dyktigere trenere som vil gi både innføring i hvordan holde gode presentasjoner og vi vil trene i å presentere. Dette er siste sjanse før dere skal møte juryen!

Samling 5 // The ACCEL Bar-B-Q

TBA @ Nyskapingsparken (VilVite 2.etg - Google Maps)

Du skal presentere din forretningside på 2 minutter overfor juryen. Du vil altså bli grillet av våre erfarne gründerkokker :-) Du får med deg verdifull input, en kick-ass presentasjon og verden står for dine føtter!

Ofte Stilte Spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Deltakelsen er helt gratis. Vi krever selvsagt noe tilbake; 100 % innsats, 100 % tilstedeværelse på alle samlingene og 100 % godt humør. Vi tar heller ikke noe form for eierskap. Gratis deltakelse er mulig takket være sponsorene våre. 

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja! Men alle regler har unntak. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk :)

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Caspar på 97 16 90 95 eller hei@accel.no

 

Sponsorer

665.png
ZACCO.jpg
spv_logo.jpg