ACCEL Energy 2017 Poster.jpg

ACCEL Energy er et 12 ukers intensivt program for deg som vil starte eller har startet et innovativt selskap innen olje- og gass-sektoren. De heldige som kvalifiserer seg for deltakelse får uvurderlig tilgang på kunder, investorer og de store industriaktørene i bransjen. Vårt mål er du skal øke din mulighet for suksess!

Siden 2011 har vi gjennomført en rekke ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

ACCEL Energy er rettet mot tidligfase oppstartsselskaper innen O&G sektoren. Har du en forretningside som kan være relevant for en eller flere av våre industripartnere så bør du søke!

Programmet fokuserer på hurtig produkt- og tjenesteutvikling. Metoden hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med innspill fra industripartnere og mentorer. Programmet avsluttes med en investorpresentasjon hvor 20-30 investorer stiller.

GCE Subsea og BTO er arrangør av programmet.

Se video om ACCEL programmene (husk lyd - mye lyd)

 
GOE-IP var deltaker på ACCEL Boring og Brønn i Stavanger i 2012. Skjermdump fra atrikkel i Dagens Næringsliv oktober 2012.

GOE-IP var deltaker på ACCEL Boring og Brønn i Stavanger i 2012. Skjermdump fra atrikkel i Dagens Næringsliv oktober 2012.

 

Våre partnere

Hovedpartnere

Våre hovedpartnere - Saudi Aramco Energy Ventures og Statoil Technology Invest - er blant de største industrielle investorene innen olje og gass. De har stor fokus på å investere i selskaper som gir nytte både fro bransjen og for sine egne selskaper. Som investor bring de både kompetanse, nettverk og kapital til rådighet.


saudiaramcoenergyventures.png
statoil.jpg

Industripartnere

ACCEL Energy's industripartnere er en viktig del av programmet. Disse vil gi dere gode råd og innspill gjennom hele programmet. Våre industripartnere er dine potensielle kunder og utviklingspartnere.

akersolutions.jpg
odfjelldrilling.jpg
ge_og.jpg
petrolia.jpg
technipfmc.jpg
 

Sponsorer

dnb.jpg
zacco.jpg
innovasjonnorge.jpg
 

Arrangører

 
bto.jpg
gcesubsea.jpg
 

Programmet

 

Av alle søkere blir 12 selskaper invitert til en to-dagers samling i Bergen. På denne samlingen vil vi gi innføring i hvordan smidig utvikle egne forretningsideer og hvordan man presentere sin forretningside for andre. Deltakelsen vil gi grunnlag for at vi plukker ut 5-7 selskaper som får være med på hele 12-ukers programmet.

Noen av samlingene foregår i Bergen og Stavanger, og noen kan man også delta ved via telefon/nettmøte (virtuelt). Alle samlingene er obligatorisk.

 

Samling 1 Smidig Forretningsutvikling

23.10.2017 - 0930-2000 - Bergen

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre, det blir gitt ulike foredrag i temaer som effektiv kundeutvikling, forretningsmodell, hvordan gjennomføre gode kundeintervjuer, teknikker for hypotesetesting og hvordan vi lærer hvilke budskap som treffer kunden best. 

Samling 2 Presentasjonstrening

24.10.2017 - 0830-1500 - Bergen

Dette er en full dag med trening i hvordan presentere forretningsideen. Vi har dyktigere trenere som vil gi både innføring i hvordan holde gode presentasjoner og trening i å presentere. 

1:1 status møter

En-til-en status møter (cirka 20 min pr selskap). Vi vil bruke Skype/Appear.in eller telefon.

Samling 3 Vekststrategier

08.11.2017- 1200-1500 - Virtuelt

Først i samlingen skal vi se på hvordan en brohodestrategi kan være smart for et gründerselskap. Bli stor i en liten og tydelig definert målgruppe før du ekspanderer etter det. Det finnes en rekke strategier for vekst, fra å gjøre alt selv til å kjøpe andre. Vi skal gå gjennom alle disse. Noen ganger oppdager man at visjonen er fortsatt veldig bra, men at vår strategi muligens ikke har vært riktig. Vi skal se nærmere på begrepet "å pivotere" som kan hjelpe deg ut av en slik situasjon.

Samling 4 MeetCorporates

16.11.2017 - 1200-1700 - Bergen

Se for deg at du I løpet av 3-4 timer kan møte de mest spennende kundene, og hvor de stiller på møtet for å hjelpe deg. Hvor kult hadde ikke det vært? SpeedDate med våre industripartnere er en unik mulighet for å få innspill som "hadde jeg vært deg og du vil ha oss som kunde, så ville jeg ha gjort som følger...."

1:1 status møter

En-til-en status møter (cirka 20 min pr selskap). Vi vil bruke Skype/Appear.in eller telefon.

Samling 5 Løsningen

30.11.2017 - 1200-1500 - Virtuelt

"Hvordan selge skinnet før bjørnen er skutt" er vårt mantra. For å få dette til så må selve prosessen for hvordan du utvikler løsningen være dynamisk, ha stor grad av kundeinvolvering og helst lite ressurskrevende. Hvordan dette gjøres lærer man denne dagen. For de som har hørt om Minimum Viable Product (MVP) så er det dette vi skal jobbe med denne dagen. Det er mulighet for at vi skal prototype litt også.

Samling 6 Detaljene

07.12.2017 - 1200-1600 - Virtuelt

Familie/venner, investorer, Innovasjon Norge, EU, kunder og Forskningsrådet. Alle kan bidra med kapital, men hvor mye trenger du? Hvilken type investor bør du få - hva er kompetent kapital? Hvordan kan du få med flere med-gründere? Hvilken kompetanse har vi og hva trenger vi? Hvordan skal vi løse dette kompetansegapet? Hva er arbeidskapital, likviditet og de andre morsomme ordene som bankene bruke?

Samling 7 Effektivt salg

14.12.2017 - 0900-1200 - Stavanger/Virtuelt
15.12.2017 - 0900-1200 - Bergen/Virtuelt

De beste gründerne er gode på salg, men trenger ikke nødvendigvis å ha mye salgserfaring. Hva kjennetegner selskaper/personer som lykkes med salg? Hva er viktig å tenke på i de ulike delene av salgstrakten? Hvordan kan vi måle vårt salgsarbeid for å hele tiden kunne forbedre denne? Vi skal kun snakke om salg på denne samlingen. 

Samling 8 Investorpitch - generalprøve

04.01.2018 - 0900-1600 - Stavanger
05.01.2018 - 0900-1600 - Bergen

Dette er den dagen vi kaller "bar-b-q"-dagen, og det er du som er hovedretten. Vi skal kjøre mange gjennomføringer av presentasjonen til Demo Day, med tilbakemeldinger fra våre grill-sjefer. Alle må stille. 

Samling 9 Demo Day ACCEL Energy 2017

14.02.2018 - 1200-1900

Investorpresentasjon for spesielt inviterte investorer, mentorer og kunder. Dette er et lukket arrangement. 

 
 

Ofte stilte spørsmål

 

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Deltakelsen er helt gratis. Vi krever selvsagt noe tilbake; 100 % innsats, 100 % tilstedeværelse på alle samlingene og 100 % godt humør. Vi tar heller ikke noe form for eierskap. Gratis deltakelse er mulig takket være sponsorene våre. Dersom man ikke stiller på minst 80 % av samlingene vil vi sende en «no show» faktura på kr 25.000,- pr selskap.

HVA MÅ VI SELV DEKKE?

Transport til kurssted og eventuell overnatting dekkes av deltakerne.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVOR MYE TID MÅ JEG BRUKE I PROGRAMMET?

Dette varierer kraftig. Programmets innhold er lagt opp til å gi deg innføring i veldig mange av de problemstillinger gründere står overfor. Noen bruker mye tid mellom programmene til å gjøre kundeintervjuer, sette seg inn i verktøyene, forberede seg til samlinger ol. Vi mener at de som har best utbytte av deltakelse ser på programmet som en mulighet for å jobbe strukturert med sin forretningside, og ser derfor ikke dette som en ekstra belastning (på toppen av alt annet som skal gjøres). Vi har bevisst valgt temaer som vil gi deg verdi, enten på kort eller lang sikt.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja. Vi anbefaler på det sterkeste at dere stille med minst to personer med på samlingene. Dersom dette ikke er mulig så skriv dette i søknaden. Dere må også regne med at det må arbeides med forretningsideen mellom samlingene. Alle regler har unntak, så ta gjerne kontakt så ser vi om vi finner en løsning.

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk i utgangspunktet, men dersom det er deltakere med engelskspråklig bakgrunn kan det vurderes om programmet gjennomføres på engelsk.

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Caspar på 97169095 eller hei@accel.no