Foto: Sverre Hjørnevik

Foto: Sverre Hjørnevik

ACCEL Explore er et intensivt program for deg som har startet et innovativt selskap eller er etablert virksomhet innen opplevelsesturisme. De heldige som kvalifiserer seg for deltakelse får uvurderlig tilgang på kunder, investorer og de store industriaktørene i bransjen. Vårt mål er du skal øke din mulighet for suksess!

Siden 2011 har vi gjennomført en rekke ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på hurtig produkt- og tjenesteutvikling. Metoden hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med innspill fra industripartnere og mentorer. 

Næringshagen på Voss, Ekstremsportveko og ACCEL er arrangør av programmet.

Se video om ACCEL programmene (husk lyd - mye lyd)

Partnere

ekstremsportveko.png
nhvoss.png
zacco.jpg
spv.png
innovasjonnorge.jpg

Programmet

Samlingene foregår på Voss og de er alle obligatorisk.

Samling 1 Smidig Forretningsutvikling

13. mars 2018 1200-2000 på Voss

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre, det blir gitt ulike foredrag i temaer som effektiv kundeutvikling, forretningsmodell, hvordan gjennomføre gode kundeintervjuer, teknikker for hypotesetesting og hvordan vi lærer hvilke budskap som treffer kunden best. 

Samling 2 Presentasjonstrening

14. mars 2018 0900-1400 på Voss

Dette er en full dag med trening i hvordan presentere forretningsideen. Vi har dyktigere trenere som vil gi både innføring i hvordan holde gode presentasjoner og trening i å presentere. 

1:1 status møter

En-til-en status møter (cirka 20 min pr selskap). Vi vil bruke Skype eller telefon.

Samling 3 Vekststrategier

6. april 2018 1000-1600 på Voss

Først i samlingen skal vi se på hvordan en brohodestrategi kan være smart for et gründerselskap. Bli stor i en liten og tydelig definert målgruppe før du ekspanderer etter det. Det finnes en rekke strategier for vekst, fra å gjøre alt selv til å kjøpe andre. Vi skal gå gjennom alle disse. Noen ganger oppdager man at visjonen er fortsatt veldig bra, men at vår strategi muligens ikke har vært riktig. Vi skal se nærmere på begrepet "å pivotere" som kan hjelpe deg ut av en slik situasjon.

1:1 status møter

En-til-en status møter (cirka 20 min pr selskap). Vi vil bruke Skype eller telefon.

Samling 4 Løsningen

2. mai 2018 1200-1800 på Voss

"Hvordan selge skinnet før bjørnen er skutt" er vårt mantra. For å få dette til så må selve prosessen for hvordan du utvikler løsningen være dynamisk, ha stor grad av kundeinvolvering og helst lite ressurskrevende. Hvordan dette gjøres lærer man denne dagen. For de som har hørt om Minimum Viable Product (MVP) så er det dette vi skal jobbe med denne dagen. Det er mulighet for at vi skal prototype litt også.

Samling 5 Speed Date

3. mai 2018 0900-1500 på Voss

Se for deg at du i løpet av noen timer til å speed-date de andre deltakere og spesielt inviterte samarbeidspartnere for å finne nye muligheter for samarbeid, modeller for dette og hvilke verdi dette gir? Speed Date er en unik mulighet for å få innspill som "hadde jeg vært deg og du vil ha oss som kunde, så ville jeg ha gjort som følger...." og "Sammen blir vi ikke 1+1 men 5".

Samling 6 Detaljene

29. mai 2018 1100-1800 på Staup/Løno på Voss

Familie/venner, investorer, Innovasjon Norge, EU, kunder og Forskningsrådet. Alle kan bidra med kapital, men hvor mye trenger du? Hvilken type investor bør du få - hva er kompetent kapital? Hvordan kan du få med flere med-gründere? Hvilken kompetanse har vi og hva trenger vi? Hvordan skal vi løse dette kompetansegapet? Hva er arbeidskapital, likviditet og de andre morsomme ordene som bankene bruke? Vi vil se på distribusjonsstrategier (sosiale medier, Bokun, strategiske partnerskap), lønnsomhetsanalyser (hvilke produkter er enkle/krevende å selge, hvilke produkter krever få/mange ressurser å gjennomføre/levere, hvor stort potensial har de ulike produktene i forholde til hverandre – og hvilke bør vi prioritere?)  samt produktinnpakning. 

Espen Grimmert fra Sparebanken Vest vil holde workshop i sosiale medier. Espen er en av Norges fremste eksperter på området.

Kvelden avsluttes med stølstur og smalahovvemiddag. 

Samling 7 Effektivt salg

30. mai 2018 0830-1330 på Voss

De beste gründerne er gode på salg, men trenger ikke nødvendigvis å ha mye salgserfaring. Hva kjennetegner selskaper/personer som lykkes med salg? Hva er viktig å tenke på i de ulike delene av salgstrakten? Hvordan kan vi måle vårt salgsarbeid for å hele tiden kunne forbedre denne? Vi skal kun snakke om salg på denne samlingen. 

Asle Skjærstad fra Vildet/ACCEL vil holde denne samlingen. Asle har lang erfaring med salg og salgsledelse. Hans innsikt vil gi god inspirasjon og nyttige verktøy dere kan benytte for å øke omsetningen.

Samling 8 Investorpitch - generalprøve

27. juni 2018 1000-1700 på Voss

Dette er den dagen vi kaller "bar-b-q"-dagen, og det er du som er hovedretten. Vi skal kjøre mange gjennomføringer av presentasjonen til Demo Day, med tilbakemeldinger fra våre grill-sjefer. Alle må stille. 

Samling 9 Demo Day ACCEL Explore 2018

28. juni 2018 på Voss

Investorpresentasjon for spesielt inviterte investorer, mentorer og kunder. Dette er et lukket arrangement som skjer på festivalområdet til Ekstremsportveko. 

Ofte stilte spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Vi har en liten deltakeravgift som dekker bevertning på samlingene. For gründere er denne 2 500,- pr selskap og for etablerte selskaper er denne 7 500,- pr selskap. Våre sponsorer gjør at selve programmet er dekket.  Dersom man ikke stiller på minst 80 % av samlingene vil vi sende en «no show» faktura på kr 25.000,- pr selskap.

HVA MÅ VI SELV DEKKE?

Transport til kurssted og eventuell overnatting dekkes av deltakerne.

GRÜNDER OG ETABLERT - HVA MENER DERE?

Programmet vil være relevant for gründere som retter seg mot opplevelsesbasert turisme og for etablerte selskaper som jobber med nye produkter/tjenester innen samme segment.

Eksempler

  • Driver du f.eks et hotell i dag, men ønsker å se på muligheter for å tilby en ny tjeneste så bør du bli med. 
  • Har du i dag en unik lokasjon og ønsker å gjøre noe kommersielt ut av dette, så bør du søke
  • Har du funnet en spennende aktivitet et annet sted og vurderer du å ta dette til ditt område, da bør du søke

OPPLEVELSESTURISME - HVA ER DET?

Wikipedia står det "Opplevelsesturisme er et reiselivskonsept, der turistene tilbys spesielle opplevelser, fortrinnsvis noe som er stedegent og ikke kan oppleves de fleste andre steder". Vi er ikke veldig nøye på beskrivelsen, og er du i tvil om det du jobber med er innenfor eller utenfor, så ta kontakt med oss. 

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVOR MYE TID MÅ JEG BRUKE I PROGRAMMET?

Dette varierer kraftig. Programmets innhold er lagt opp til å gi deg innføring i veldig mange av de problemstillinger gründere står overfor. Noen bruker mye tid mellom programmene til å gjøre kundeintervjuer, sette seg inn i verktøyene, forberede seg til samlinger ol. Vi mener at de som har best utbytte av deltakelse ser på programmet som en mulighet for å jobbe strukturert med sin forretningside, og ser derfor ikke dette som en ekstra belastning (på toppen av alt annet som skal gjøres). Vi har bevisst valgt temaer som vil gi deg verdi, enten på kort eller lang sikt.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja. Vi anbefaler på det sterkeste at dere stille med minst to personer med på samlingene. Dersom dette ikke er mulig så skriv dette i søknaden. Dere må også regne med at det må arbeides med forretningsideen mellom samlingene. Alle regler har unntak, så ta gjerne kontakt så ser vi om vi finner en løsning.

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Caspar på 97169095 eller caspar@accel.no eller Torstein Skage på 48095690 eller torstein@accel.no