ACCEL S&F 2019

— Vi hjelper selskaper å nå sine vekstmål —

ACCEL har siden 2011 hjulpet over 200 selskaper med å nå sine ambisjoner. Programmene er for bedrifter som ønsker å vokse, for de som ønsker definere en tydelig strategi, de som søker nye investorer, de som har fått krav fra styre/eiere å utarbeide en strategi eller som selv ønsker å kjøpe andre. Det er også for de som selskaper som ønsker å diskutere sine problemstillinger eller muligheter med andre i samme situasjon eller med våre erfarne rådgivere.

Vi hjelper deg med å ta valg, og gripe de muligheter som finnes. Gjennom 4 halvdagsmoduler og 1:1 oppfølging så vil dere selv være i stand til å ta disse strategiske valg. 


Innhold

Modul 1

  • Vi starter med å definere dagens forretningside og forretningsmodell

  • Vi skal analysere trender som påvirker og muliggjør vår virksomhet

  • Vi avslutter med en konkurrentanalyse

Modul 2

  • Vi tar en gjennomgang av ulike vekst-strategier og hvilke alternativer vi har.

  • Vi designer ny forretningside og forretningsmodell basert på nåsituasjon, trender og valgt vekststrategi

Modul 3

  • Vi ser på ressursgap, altså hva vi har av mangler i kompetanse og kapital for å gjennomføre endring

  • Vi skal se på hvordan man utarbeider en implenteringsplan

  • Vi skal diskutere salg og markedsførign, og hvordan man utarbeider salgs- og markedsplan

Modul 4

  • Siste modul tar for seg hvilke endringer må skje og hvordan utøve endringsledelse, hvordan skape prestasjonskultur

  • Avslutningsvis skal vi se på hvordan vi sikre engasjement og stamina for å nå de m ål vi har satt.


Målgruppe: Daglig leder, ledelse, styremedlem og forretningsutviklere

Format: 4 halvdagsmoduler + 1:1 oppfølging mellom modulene

Kostnad: 7.000,- pr selskap. Sparebanken Vest bidrar med støtte på kr 15.000 pr selskap.

Gjennomføring: september/oktober 2019 i Førde og/eller Sogndal

Antall selskaper: det vil bli lagt opp til at 7-8 selskaper er med.

Antall deltakere fra hvert selskap: Vi anbefaler at man er minst to fra hvert selskap som er med (ta gjerne med styremedlemmer).

Påmelding eller for å få mer informasjon: ta kontakt med rådgiver i Sparebanken Vest:

Arild Sandvoll
Regiondirektør
Telefon: 900 75 208
E-post: arild.sandvoll@spv.no

Roger Klakegg
Telefon: 900 26 680
E-post: roger.klakegg@spv.no

Kjell Gunnar Lilleøren
Telefon: 909 91 020
E-post: kjell.lilleoren@spv.no

Eller ta kontakt med ACCEL

Caspar M Lund
Daglig leder ACCEL
Telefon: 971 69 095
E-post: caspar@accel.no