ACCEL Helgeland Plakat.jpeg

ACCEL Helgeland er et 4 dagers intensivt program for ambisiøse selskaper som ønsker å vokse. Målet er å øke din mulighet for suksess! Programmet gir deg kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategier. Du får også diskutert dine utfordringer med andre i lignende situasjon og du får råd fra våre dyktige rådgivere.

  • Hva er bedriftens eksistensgrunnlag i et langsiktig perspektiv?
  • Hvilken kompetanse trengs framover?
  • Hvem er dine framtidige konkurrenter?
  • Hvem utgjør bedriftens målgruppe i framtiden?
  • Hvilken vekststrategi skal du velge?
  • Hvordan får man til å løfte blikket og arbeide med strategien for
    selskapet?

Hvis dette er viktige spørsmål for din bedrift, og selskapet har en vekstambisjon så er ACCEL et relevant kompetanseprogram for deg.

Siden 2011 har ACCEL gjennomført over 25 slike programmer. Programmene har fått svært gode tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på å hjelpe med å gjøre viktige strategiske valg. Det brukes metoder som hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon. Dette nettverket vil du ha med deg videre også etter programmet.
Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt.

Programmet går over 2+2 dager, 14.-15 juni og 20.-21. august 2018.

ACCEL er ansvarlig for faglig innhold i programmet.

ACCEL Helgeland delfinansieres av Kunnskapsparken Helgeland, Arctic
Cluster Team
og Olje- og gassklynge Helgeland.

Begrenset antall plasser.

Deltakeravgift for medlemmer i ACT, OGH eller Inkubator Helgeland: 7500,- pr. person eks mva. Andre: 12500,- pr person eks mva.

PÅMELDING

Frist for påmelding er 20. mai 2018. Ta kontakt med

Andreas Inselseth (412 07 147 eller ai@kph.no) eller

Monica Paulsen (470 20 460 eller mp@kph.no)

i Kunnskapsparken Helgeland for å melde deg på eller for å få mer informasjon! 

Programmet

Dag 0 // 1-til-1 samtaler

Uke 23 2018 - via telefon/skype
Vi vil gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder programmet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventning dere har til programmet. Det legges opp til korte 20-minutters møter hvor vi finner tidspunkt som passer begge parter.

Dag 1 // Smidig Forretningsutvikling

14. juni 2018 kl. 0800-1700 - Mo i Rana
Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil bruke forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål og «mission statement». Vi inviterer på middag til de som ønsker å være med på dette.

Dag 2 // Vekststrategier

15. juni 18 - 0800-1430 - Mo i Rana

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

Dag 3 // Vekst - fra ord til handling

21. august 2018 kl. 0800-1430 - Mo i Rana

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

Dag 4 // Salg

22. august 2018 kl. 0800-1600 - Mo i Rana 

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å fostå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan. 

Ofte stilte spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Ja, det er en egenandel. Deltakeravgift for medlemmer i ACT, OGH eller Inkubator Helgeland: 7500,- pr. person eks mva. Andre: 12500,- pr person eks mva.

Hva er inkludert?

Lunch og drikke er dekket hver dag, samt middag på første dag. Alt materiell og verktøy blir sendt til deltakerne i etterkant av samlingene. Det vil bli anledning for 1:1 oppfølging mellom samlingene.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVA ER KRITERIENE FOR Å BLI TATT OPP?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL.

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.
  • Selskapet SKAL stille med minst to personer. Alle regler har unntak, ta kontakt om det er vanskelig for dere. Det kan være med opp til 3 personer fra hvert selskap.

MÅ VI VÆRE MED PÅ BEGGE SAMLINGENE?

Ja, dere må være med på alle fire dagene. Alle regler har unntak så ta gjerne kontakt om lurer på noe.

HVIS JEG LURER PÅ NOE OM DET FAGLIGE INNHOLDET, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss
Caspar M Lund (971 69 095 / caspar@accel.no)