Media

 
 
Artikkel om Goe-IP i Dagens Næringsliv

Artikkel om Goe-IP i Dagens Næringsliv

Kort om ACCEL

ACCEL er et 12 ukers intensivt program for de som vil starte eller har startet et innovativt selskap. De ulike programmene har ulike bransjefokus. I 2017 skal det gjennomføres programmer mot sjømat/havbruk, energi, crossover (olje/gass selskaper som vil se på markedsmulighetr innen sjømat/havbruk), opplevelsesturisme og studenter. ACCEL har også kortprogrammer over 4 dager. 

De som er med i programmet har hatt tilgang på kunder, investorer og de store industriaktørene i bransjen. Målet er at selskapene skal øke muligheten for suksess.

 
 

Logo

Ta gjerne kontakt om du ønsker logo i andre formater/farger.

Last ned logosamling i .ai, .png og .pdf format