innovasjon-norge-logo.png

Artboard 1@2x-100.jpg

Innovation Norway // ONS 2018 // August 27.-30. 2018

Next Energy @ ONS

Innovasjon Norge skal i forbindelse med sin med sin tilstedeværelse på ONS ha en fellesstand på utstillingsområdet Clean Energy Park, som blant annet fokuserer på renere fossil energiproduksjon, fornybar energi samt smart og innovativ energi teknologi. Totalt 11 bedrifter er plukket ut av Innovasjon Norge til å presentere sine løsninger for internasjonale bransjeaktører på fellesstanden under ONS. Felles for bedriftene som deltar er at de har vært gjennom en utvelgelsesprosess der teknologi, miljøgevinst og gjennomføringsevne har vært viktige vurderingskriterier
 
Som en del av opplegget vil utstillerne i forkant av ONS gjennomgå et kompetanseprogram tilrettelagt og gjennomført av Innovasjon Norges samarbeidspartner Accel. Kompetanseprogrammet skal gjøre bedriftene best mulig rustet til å utnytte effekten av deltagelsen på ONS. 

Accel tilbyr et kompetanseopplegg som gir bedriftene økt sannsynlighet for å lykkes på ONS:

  • Salgs- og markedskompetanse; hva bør man gjøre før og etter ONS
  • Presentasjonstrening og utvikling av gode presentasjoner som skal benyttes før, under og etter ONS
  • Utvikle visuelt godt materiell til bruk under messen (nettsider, print materiell, video)
  • Være tilgjengelig for 1:1 rådgivning til bedriftene gjennom programmet

Accel as er et konsulentselskap med formål om å hjelpe selskaper med å vokse. Selskapet er etablert av Bergen Teknologioverføring as og Caspar M Lund. 

Har du spørsmål om opplegget? Ta kontakt Caspar M Lund på caspar@accel.no eller +47 97 16 90 95

innovasjonnorge.jpg
Black@0.5x.png