ACCEL Odda 2018 Plakat.jpg

ACCEL Odda er et 4 dagers intensivt program for ambisiøse selskaper som ønsker å vokse. Vårt mål er at du skal øke din mulighet for suksess! Programmet tar de mest relevante faglige delene fra ACCELs andre programmer og tilbyr dette i et komprimert og intensivt format.

  • Vet du med 100 % sikkerhet at din bedrift eksisterer om 15 år?
  • Vet du med 100 % sikkerhet hvilken kompetansen du trenger de neste 7 år?
  • Vet du med 100 % sikkerhet hvem din konkurrenter er om 5 år?
  • Vet du med 100 % sikkerhet at du har den samme målgruppen om 8 år?
  • Vet du hvilken vekststrategi du skal ha de neste 5 årene?
  • Føler du at du har nok tid til å løfte blikket og arbeide med strategien for selskapet?

Dersom du kan svare ja på alle disse spørsmålene så er ikke ACCEL Odda noe for deg. Er du derimot nølende så vil dette være noe for deg!

Siden 2011 har vi gjennomført en rekke ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på å hjelpe med å gjøre viktige strategiske valg. Vi bruker metoder som hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon 

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt. Programmet går over 2+2 dager i januar og februar 2018. 

Næringshagen i Odda, GCE Subsea og ACCEL er arrangør av programmet. Programmet er finansiert av Hordaland Fylkeskommune og er en del av Innovasjon Norges kompetansebyggende program for å styrke og videreutvikle etablerte bedrifter i Hordaland.

ACCEL er deleid av Bergen Teknologioverføring.

 

Programmet er nå gjennomført.

 

"Etter Accel programmet set me igjen med kunnskap om ulike strategiar for vekst og korleis velje dei, i tillegg til konkrete verktøy for gjennomføring av veksten. I løpet av siste dag av kurset var Mailchimp konto oppretta og ulike strategiar på god veg til å ta form. Med ein god dose sjølvinnsikt både om kvar me er og kvar me skal, har me no tatt eit steg nærare å få gjennomført våre framtidige vekst mål.
 
Accel med Caspar og Kelly bør opplevast!"

 
Gunn Mæland Dagestad, Odda Mekaniske Verksted AS

 
Odda_i_februar_2004.jpg

Arrangrører

 
gcesubsea.jpg
NH Odda.png
innovasjonnorge.jpg
hordalandfylkeskommune.jpg
 
beatriz-perez-moya-111685.jpg

Programmet

 

Dag 0 // 1-til-1 samtaler

Uke 3 2018 - via telefon/skype

Vi vil gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder programmet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventning dere har til programmet. Det legges opp til korte 20-minutters møter hvor vi finner tidspunkt som passer begge parter.

Dag 1 // Smidig Forretningsutvikling

24.01.18 - 1000-1800 - Odda

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil bruke forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål og «mission statement».

Dag 2 // Vekststrategier

25.01.18 - 0800-1430 - Odda

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

Dag 3 // Vekst - fra ord til handling

19.02.18 - 0900-1800 - Odda

Vi bestemmer oss for vekststrategi, og vi starter med å detaljere valgt strategi. Når vekststrategi er definert så skal denne implementeres. Har vi rett kompetanse, både hos ansatte, ledelse og styre? Når skal vi starte og hvem bør være med? Hva vil dette koste? Hvilke valg må vi ta? Vi skal utarbeide en plan for implementering. 

Dag 4 // Salg

20.02.18 - 0800-1430 - Odda

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å fostå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan. 

 

Jeg vil være med!

Send en epost til Marie Opheim (marie@nhodda.no) eller ring henne på 98 64 27 01.

 
david-laws-411854.jpg

Ofte stilte spørsmål

 

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Takket være Hordaland Fylkeskommune er dette gratis å delta på.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVA ER KRITERIENE FOR Å BLI TATT OPP?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL.

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.
  • Selskapet skal stille med minst to personer. Alle regler har unntak, ta kontakt om det er vanskelig for dere. Det kan være med opp til 3 personer fra hvert selskap.

MÅ VI VÆRE MED PÅ BEGGE SAMLINGENE?

Ja. 

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss:

Marie Opheim (98642701 / marie@nhodda.no)
Caspar M Lund (97169095 / hei@accel.no)