ACCEL Seafood 2019.jpg

Havet er sentralt for å løse globale utfordringer innen mat, klima, helse og energi. Økt befolkningsvekst, matbehov og globale klimautfordringer gjør havforskning, havressurser og marine næringer til noen av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid.

Skal vi takle utfordringene krever det nytenkning og økt samarbeid mellom ulike aktører, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den marine sektoren har stort potensial for innovasjon og bærekraftig utvikling, særlig innenfor akvakultur, havbruk og blå bioteknologi.

ACCEL Seafood er et velprøvd program rettet mot grundere innen akvakultur-næringen i Norge. Vi vil hjelpe deg med din forretningsstrategi, gi tilgang til vårt store nettverk av kunder og investorer og god faglig innhold.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Madeleine Tychesen Aksdal (97509959 | mta@accel.no)
Caspar M Lund (97169095 | caspar@accel.no)


intrafish2.png
intrafish.png

Programmet

Programmet går over 3 samlinger hvor hver samling er på 2 dager. Det vil bli mulighet for 1:1 oppfølging med våre rådgivere mellom samlingene. Programmet gjennomføres i Bergen.

14.mai 0930-1700 \\ Introduksjon + Pitchetrening
Vi skal bli kjent med programmet, aktørene og hverandre. Det vil bli gitt korte foredrag om smidig forretningsutvikling, prototyping, forretningsmodellering og ikke minst skal vi lære av de som er kommet et stykke på vei allerede.

Vi starter rett på hvor dere skal pitche deres forretningsideer . Dere skal trenes knallhardt denne dagen hvor målet er å ha en knallgod presentasjon.


15.mai 0830-1500 \\  Salg, prissetting og markedspotensial
Målstyrt salg handler om alt du trenger å vite om salg, hva skjer før, under og etter en ny kunde er ombord. Vi skal booke møter, trene i ulike situasjoner og definere måltall. Rett prissetting er viktig, og dette skal vi lære mer om. Hvem er kunden og hvor stort er markedet skal også tas opp på denne samlingen.


4.juni 0930-1600 \\ MeetMentors 
Dette er en dag hvor dere skal møte en hel rekke mentorer (forretningsutviklere, jurister, økonomer, suksessfulle gründere, designer, IP spesialister osv) for å få mye input på forretningsideen. Tidligere deltakende selskaper vil sammen med dere diskutere hva som skal til for å lykkes.


5.juni 0830-1500 \\ MeetCorporates 
Dette er en unik sjanse til å få våre industripartnere til å sitte på samme side av bordet som deg selv og hvor de skal gi deg tips og råd til hvordan de kan bli en god kunde. Det legges opp til raske en-til-en møter for å maksimere læring og utbytte. Vi gjør det slik at du får møte 8-10 potensielle kunder på en dag!


18.juni 0930-1700 \\  Markedsføring
Vi skal se nærmere på PR, sosiale medier, nettsider, video og markedsmateriell. Vi skal lære å teste ulike budskap og hvordan vi på effektiv måte kan kjøpe annonser for å få kunden til å komme til oss. Vi skal prøve og feile, og ikke minst lære at man ikke trenger en 3-årig utviklerstudie for å kunne maksimere nytte av sosiale medier, egen nettside og andre digitale flater.


19.juni 0830-1500 \\ Strategi og veien videre
Dette er siste samling og vi skal lære og diskutere ulike strategiske valg man står overfor, hvordan bygge en god struktur og kultur og vi skal se på de mange ulike finansieringsmuligheter som finnes. Vi får besøk av investorer, strateger og næringslivstopper.


Ofte Stilte Spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Vi har en liten deltakeravgift som dekker deler av programmet. For entreprenører, 15.000, - per selskap og for kapitaliserte selskaper 30.000, - per selskap. På grunn av våre sponsorer er hoveddelen av programmet dekket. Hvis ikke selskapet stiller på minst 5 av dagene, blir et gebyr på 25.000, - per firma fakturert.

Hvis du har mottatt støtte fra Innovasjon Norge (markedsavklaring eller kommersialisering) kan du bruke denne finansieringen til å dekke kostnadene dine. Vi har mulighet til å gi 1-2 prosjekter gratis deltakelse. Hvis du vil ha en gratis deltakelse, må du søke på stipend@accel.no. Den korte søknaden må beskrive hvorfor du vil ha deltaksavgiftene dekket. Vårt krav er at det skal skrives en prosjektrapport i etterkant av programmet.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET ?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja! Men alle regler har unntak. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk :) Kun selskaper med norsk organisasjonsnummer kan delta.

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Madeleine på 97509959 og mta@accel.no eller Caspar på 97 16 90 95 og caspar@accel.no