ACCEL sogn og Fjordane Enegi Poster.jpg

ACCEL er et 4 dagers intensivt program for ambisiøse selskaper innen energi og maritim virksomhet, og som ønsker å vokse. Vårt mål er at du skal øke din mulighet for suksess! Programmet tar de mest relevante faglige delene fra ACCELs andre programmer og tilbyr dette i et komprimert og intensivt format.

Siden 2011 har vi gjennomført en rekke ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på å hjelpe med å gjøre viktige strategiske valg. Vi bruker metoder som hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon. 

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt. Programmet går over 2+2 dager i oktober og november 2018. 

GCE Subsea og ACCEL er arrangør av programmet. ACCEL er deleid av Bergen Teknologioverføring.


"Etter ACCEL programmet set me igjen med kunnskap om ulike strategiar for vekst og korleis velje dei, i tillegg til konkrete verktøy for gjennomføring av veksten. Med ein god dose sjølvinnsikt både om kvar me er og kvar me skal, har me no tatt eit steg nærare å få gjennomført våre framtidige vekst mål.  
Gunn Mæland Dagestad, Odda Mekaniske Verksted AS

 

Programmet

Dag 0 // 1-til-1 samtaler

Uke 43 2018 - via telefon/skype

Vi vil gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder programmet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventning dere har til programmet. Det legges opp til korte 20-minutters møter hvor vi finner tidspunkt som passer begge parter.

Dag 1 // Smidig Forretningsutvikling

31.10.18 - 1200-1800 - Førde (TechYard/Hellenes)

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil bruke forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål og «mission statement».

Dag 2 // Vekststrategier

01.11.18 - 0800-1400 - Førde (TechYard/Hellenes)

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres? 

Dag 3 // Vekst - fra ord til handling

28.11.18 - 1200-1800 - Førde (TechYard/Hellenes)

Vi bestemmer oss for vekststrategi, og vi starter med å detaljere valgt strategi. Når vekststrategi er definert så skal denne implementeres. Har vi rett kompetanse, både hos ansatte, ledelse og styre? Når skal vi starte og hvem bør være med? Hva vil dette koste? Hvilke valg må vi ta? Vi skal utarbeide en plan for implementering. 

Dag 4 // Salg

29.11.18 - 0800-1400 - Førde (TechYard/Hellenes)

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å fostå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan. 

 

Jeg vil være med!

Send en epost til Trond Strømgren på trond.stromgren@gcesubsea.no eller ring han på +47 402 98 729

Vi sitter igjen med mye nye kunnskaper og verktøy, og kanskje det viktigste er at vi skal finne løsninger på det kundene har behov for – ikke bruke ressurser på å utvikle løsninger som ingen vil ha. Fordelen med å få muligheten til å delta på et slikt kurs i en oppstartsfase, er at det gjør oss i stand til å være proaktiv fremfor reaktiv, komme raskere ut i markedet og øke sjansen for suksess.
— Christine Taklo Schmidt, Wellguard
 

Ofte stilte spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Programmet er gratis dersom du er medlem av GCE Subsea. Er du ikke medlem koster det 5.000,- eks mva pr selskap å delta.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVA ER KRITERIENE FOR Å BLI TATT OPP?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL.

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.
  • Selskapet skal stille med minst to personer. Alle regler har unntak, ta kontakt om det er vanskelig for dere. Det kan være med opp til 3 personer fra hvert selskap.

MÅ VI VÆRE MED PÅ BEGGE SAMLINGENE?

Ja. 

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss:

Trond Strømgren (trond.stromgren@gcesubsea.no / +47 402 98 729)
Caspar M Lund (97169095 / hei@accel.no)