ACCEL Sogn og Fjordane 2019

— Vi hjelper selskaper å nå sine vekstmål —

ACCEL har siden 2011 hjulpet over 200 selskaper med å nå sine ambisjoner. Programmene er for bedrifter som ønsker å vokse, for de som ønsker å definere en tydelig strategi, de som søker nye investorer, de som har fått krav fra styre/eiere om å utarbeide en strategi eller som selv ønsker å kjøpe andre. Det er også for de som selskaper som ønsker å diskutere sine problemstillinger eller muligheter med andre i samme situasjon eller med våre erfarne rådgivere.

Vi hjelper deg med å ta valg, og å gripe de muligheter som finnes. Gjennom 4 halvdagsmoduler og 1:1 oppfølging så vil dere selv være i stand til å ta disse strategiske valg. 

ACCEL S&F er et samarbeid mellom Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, Innovasjon Norge og ACCEL.


Innhold

Modul 1

  • Vi starter med å definere dagens forretningside og forretningsmodell

  • Vi skal analysere trender som påvirker og muliggjør vår virksomhet

  • Vi avslutter med en konkurrentanalyse

Modul 2

  • Vi tar en gjennomgang av ulike vekst-strategier og hvilke alternativer vi har.

  • Vi designer ny forretningside og forretningsmodell basert på nåsituasjon, trender og valgt vekststrategi

Modul 3

  • Vi ser på ressursgap, altså hva vi har av mangler i kompetanse og kapital for å gjennomføre endring

  • Vi skal se på hvordan man utarbeider en implenteringsplan

  • Vi skal diskutere salg og markedsføring, og hvordan man utarbeider salgs- og markedsplaner

Modul 4

  • Siste modul tar for seg hvilke endringer som må skje og hvordan utøve endringsledelse, hvordan skape prestasjonskultur

  • Avslutningsvis skal vi se på hvordan vi vil sikre engasjement og stamina for å nå de m ål vi har satt.


Målgruppe: Daglig leder, ledelse, styremedlem og forretningsutviklere

Format: 4 halvdagsmoduler + 1:1 oppfølging mellom modulene

Kostnad: 7.000,- pr selskap. Sparebanken Vest bidrar med støtte på kr 15.000 pr selskap.

Gjennomføring:
Sogndal: 11.11 kl 12 - 12.11 kl 1130 og 25.11 kl 12 - 26.11 kl 1130
Førde: 26.11 kl 14 - 27.11 kl 1130 og 10.12 kl 12 - 11.12 kl 1130

Antall selskaper: det vil bli lagt opp til at 7-8 selskaper er med.

Antall deltakere fra hvert selskap: Det må være minst to fra hvert selskap som er med (ta gjerne med styremedlemmer).

Påmelding eller for å få mer informasjon:

ta kontakt med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane
Hilde Grinde, 908 57 394, hilde@kpsf.no
Roger Ulvestad, 938 17 336, roger@kpsf.no

ta kontakt med din rådgiver i Sparebanken Vest:
Arild Sandvoll, 900 75 208, arild.sandvoll@spv.no
Roger Klakegg, 900 26 68, roger.klakegg@spv.no
Kjell Gunnar Lilleøren, 909 91 020, kjell.lilleoren@spv.no

Eller ta kontakt med ACCEL om du har spørsmål om programmet, innholdet og gjennomføringen.
Caspar M Lund, 971 69 095, caspar@accel.no