ACCEL Student Host 2018 Poster.jpg

ACCEL Student er et intensivt program for deg som vil starte eller har startet et innovativt selskap og som er student i Bergen. Vårt mål er du skal øke din mulighet for suksess!

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med innspill fra våre mentorer. Du vil lære alle grunnleggende elementer i det forretningsmessige når man skal starte som en gründer.

Vårt mål er å øke antall startups som er startet av studenter. Som student kan du, dersom din ide er god og det er minst èn masterstudent i gruppen, søke om midler fra Norges Forskningsråd. Denne støtteordningen heter STUD-ENT, og vi vil gjennom ACCEL Student bistå deg i søknadsprosessen dersom vi i fellesskap finner dette interessant.

STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter og nyutdannede masterkandidater, i samarbeid med et universitet eller en høyskole, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- eller forskningsbaserte forretningsideer.

Bergen KommuneBTO, Sparebanken Vest, Zacco og ACCEL er arrangør av programmet.

 

 

Sponsorer

665.png
ZACCO.jpg
spv_logo.jpg
 

Arrangører

bto.jpg
accel_rakett_nett.png
 


Programmet

ACCEL Student består 4 samlinger. 

Samling 1 // Har ideen livets rett?

05. november 2018 1400-1900 @ Nyskapingsparken

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre, det blir gitt ulike foredrag i temaer som er relevant for alle gründere. Vi skal lære teknikker for å forstå kundene og brukerne, hvilke behov og utfordringer de har, og hva som vil gjøre deres oppgaver lettere å løse. Vi skal trene i hvordan presentere vår ide. Vi vil gi innføring i hvordan holde gode presentasjoner og trening i å presentere på en god måte. 

Samling 2 // Kan vi lage ideen?

06. november 2018 1400-1900 @ Nyskapingsparken

"Selg skinnet før bjørnen er skutt" er vårt mantra. Da må designet av løsningen være kundeorientert. For de som har hørt om Minimum Viable Product (MVP) så er det dette vi skal jobbe med. Det er mulighet for at vi skal prototype litt også. Hvordan beskytte ideen på en optimal måte og hvordan håndtere risiko er tema på denne samlingen.

Samling 3 // Kan vi skape business?

13. november 2018 1400-1900 @ Nyskapingsparken

Vi skal se om vi kan skape en modell som gjør at vi kan skape noe som er levedyktig.

Familie/venner, investorer, Innovasjon Norge, EU, kunder og Forskningsrådet. Alle kan bidra med kapital, men hvor mye trenger du? Hvilken type investor bør du ha? Hvordan kan du få med flere med-gründere? Hvilken kompetanse har vi og hva trenger vi? Noen ganger oppdager man at ideen er fortsatt veldig bra, men at vår strategi muligens ikke har vært riktig. Vi skal se nærmere på begrepet "å pivotere" som kan hjelpe deg ut av en slik situasjon.

Samling 4 // The ACCEL Bar-B-Q

14. november 2018 1400-1900 @ Nyskapingsparken

Du skal presentere din forretningside på 10 minutter, og får solid tilbakemeldinger fra våre eksperter. Du vil altså bli grillet av våre erfarne gründerkokker :-) Du får med deg verdifull input, en kick-ass presentasjon og verden står for dine føtter!

 

Ofte Stilte Spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Deltakelsen er helt gratis. Vi krever selvsagt noe tilbake; 100 % innsats, 100 % tilstedeværelse på alle samlingene og 100 % godt humør. Vi tar heller ikke noe form for eierskap. Gratis deltakelse er mulig takket være sponsorene våre. 

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVOR MYE TID MÅ JEG BRUKE I PROGRAMMET?

Dette varierer kraftig. Programmets innhold er lagt opp til å gi deg innføring i veldig mange av de problemstillinger gründere står overfor. Noen bruker mye tid mellom programmene til å gjøre kundeintervjuer, sette seg inn i verktøyene, forberede seg til samlinger ol. Vi mener at de som har best utbytte av deltakelse ser på programmet som en mulighet for å jobbe strukturert med sin forretningside, og ser derfor ikke dette som en ekstra belastning (på toppen av alt annet som skal gjøres). Vi har bevisst valgt temaer som vil gi deg verdi, enten på kort eller lang sikt.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja! Men alle regler har unntak. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk :)

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Nils-Eivind på 976 88 773, Caspar på 97 16 90 95 eller hei@accel.no