Vi hjelper deg med å vokse

Forberelse til møte 071017.002.jpeg

Telenor kan være borte om 10 år, hvis vi ikke finner nye forretnings-modeller. 

SIGVE BREKKE, TELENOR

Forberelse til møte 071017.004.jpeg

Det er et under hvis vi om 10 år har mer enn 5.000 ansatte – halvparten så mange som i dag

RUNE BJERKE, DNB

Forberelse til møte 071017.006.jpeg
Forberelse til møte 071017sdsa.008.jpeg

For å vokse må du kunne gjøre to ting samtidig. Du må kunne både utnytte og optimalisere dagens forretningsmodell, samtidig som du skal utforske nye muligheter. 

Vi vet at disse to egenskapene er vanskelig å kombinere. Vi har følt dette på kroppen. 

ACCEL VEKST er et vekstprogram for etablerte selskaper som er i en brytningstid. Et program for selskaper som kjenner at endringer har skjedd eller kommer til å skje. Et program for deg som vil se på muligheter for å vokse.

  • Vet du med 100 % sikkerhet at din bedrift eksisterer om 10 år?
  • Vet du med 100 % sikkerhet hvilken kompetansen du trenger de neste 7 år?
  • Vet du med 100 % sikkerhet hvem din konkurrenter er om 5 år?
  • Vet du med 100 % sikkerhet at du har den samme målgruppen om 8 år?
  • Vet du hvilken vekststrategi du skal ha de neste 5 årene?
  • Føler du har hverdagen gjør at du sjeldent får tid til å løfte blikket og arbeide med strategien for selskapet?

Kan du svare JA på disse så er ikke programmet noe for deg, er du derimot usikker så vil du få godt utbytte!

fadsfadsfew425.010.jpeg

Det enkle er ofte det beste

Det finnes en rekke ulike vekststrategier å velge blant. Vi hjelper deg med å finne hvilke(n) som er best egnet for ditt selskap. Sammen lager vi en plan for videre arbeid, og du vil få et dedikert team som vil bistå deg. 

Vi tilbyr et 4-dagers program som gir deg kunnskap i hvordan ta de steg som skal til for å vokse i turbulente tider. Programmet kan gjennomføres internt i selskapet eller sammen med andre selskaper

Intro // 1-til-1 samtaler

Vi vil gjennomføre 1-til-1 møter med deltakerne for at vi som holder programmet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventning dere har til programmet. Det legges opp til korte 20-minutters møter.

Dag 1 // Smidig Forretningsutvikling

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Vi vil bruke forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål og «mission statement». 

Dag 2 // Vekststrategier

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det. Vi vil også se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres?

Dag 3 // Vekst - fra ord til handling

Vi bestemmer oss for vekststrategi, og vi starter med å detaljere valgt strategi. Når vekststrategi er definert så skal denne implementeres. Har vi rett kompetanse, både hos ansatte, ledelse og styre? Når skal vi starte og hvem bør være med? Hva vil dette koste? Hvilke valg må vi ta? Vi skal utarbeide en plan for implementering.

Dag 4 // Salg

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å fostå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan.

 

Ja, dette vil jeg lære mer om! Hva gjør jeg?

Ta kontakt med oss og be om mer informasjon og når ACCEL gjennomføres i ditt område eller bransje.