ACCEL Explore 2019 - VOSS edition

Explore Voss 2019.jpg
 
 

ACCEL Explore Voss er et intensivt vekstprogram for bedrifter innenfor opplevelsesturisme. Den typiske deltaker vil være en reiselivsaktør som har omsetning og ambisjoner om å vokse. Deltakerne får tilgang på rådgivning, opplæring, kunder og industriaktører i bransjen.

Programmet leveres av Næringshagen på Voss med støtte fra ACCEL.

Programmet går over tre fellessamlinger og 1:1 oppfølging mellom samlingene.

Du får følgende:

  • korte, intensive forelesninger og diskusjoner i relevante tema for selskaper som ønsker å vokse; slik som salg, markedsføring, kundepleie, produktutvikling og strategi

  • mulighet å diskutere egne utfordringer og muligheter med andre i samme situasjon, og direkte med vårt team av mentorer og rådgivere

  • vi gir selskapet tett oppfølging på salgs- og markedsmål

  • vi setter opp møter med kunder og potensielle forretningspartnere for deg

  • satt av tid til å jobbe aktivt med videreutviklingen av selskapet

  • muligheten til å bygge relasjoner med selskap i samme situasjon!

Programmet

Samling 1
Dato: 30.september 1100 - 01.oktober 1400
Sted: Voss

Vi begynner med å bli kjent med hverandre, og programmet. Vi skal diskutere forventninger og hva de viktigste utfordringer den enkelte selskap står overfor.

// Nåsituasjon. Denne modulen har fokus på å forstå hva som er dagens situasjon for hvert selskap. Hva er markedsstørrelser, hvem er dagens kunder, hva er vårt tilbud, hvorfor kjøper kundene av oss? Vi skal forstå vår egen forretningsmodell, og hva som påvirker denne. Trender er viktig å forstå, og vi skal se nærmere på hvilke som påvirker og muliggjør våre ambisjoner.

// Ønsket situasjon. Hva er vårt store hårete mål, og hva må til for å nå dette? Hvordan skal vi nå våre store hårete mål?

// Tankesett og prinsipper for smidig forretningsutvikling. Smidig forretningsutvikling består av elementer fra Lean Startup, Design Thinking, forretningsmodellering og strategifaget. Denne modulen gir deltakerne grunnleggende forståelse for prinsippene og hvordan de selv kan benytte seg av tankesettet.

// Produktpakketering. Vi skal dypdykke i hvordan skape gode produktpakker som dekker kundens behov.

Samling 2
Dato: 14.oktober 1100 - 15.oktober 1400
Sted: Voss

// Salg. Gjennom opplæring, trening og relevante caser skal vi bli trygge på salg. Vi skal lære og trene på teknikker og taktikker.

// Markedsføring. Vi skal lære om digital markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon/PR.

// Presentasjonstrening. For å få aksept for et godt business case så må det presenteres på en tydelig måte. Vi skal trene på presentasjonsteknikk, format og innhold.

Samling 3
Dato: 28.oktober 1100 - 29.oktober 1400
Sted: Voss

// Distribusjonsstrategier. Vi vil se på ulike distribusjonsstrategier, slik som sosiale medier, tripadvisor/booking.com/finn.no, og ulike strategiske partnerskapsmodeller

// Vekstrategier. Det finnes en rekke strategier for vekst, fra å gjøre alt selv til å kjøpe andre. Vi skal gå gjennom de ulike vekstsalternativene, og selskapene skal velge hvilke(n) som er rett for seg.

// Eierskap og styre. Hvem er eiere, og hvem bør være eiere? Hvilken rolle skal styremedlemmer ha og hvordan velge en god styresammensetning?

//Oppsummering og veien videre. Hva har vi lært av 1:1 samtalene og de faglige fellessamlingene? Hva er vår vei videre og hva må vi huske på? Vi avslutter med en evaluering og tilbakemeldinger.Hva sier tidligere deltakere?


«Jeg har vært så heldig å få være med på ACCEL Explore. Et utrolig bra program for bedrifter innen opplevelsesturisme. Vi har fått bygge nettverk og fått massevis av kunnskap om blant annet vekst, salg, markedsføring. Tusen takk til Caspar og Torstein for god gjennomføring!»
— Mariann Persson, Bergen Fjord Adventures.

«Har deltek på Accel Explore. Veldig bra kurs, masse nyttig læring, gode foredragsholdere, god gruppedynamikk. Kan anbefalast på det sterkaste!!»
— Jill Garen, Myrkdalen Skiskule.

«Vi fikk gleden av å delta på Accel Explore, “Noregs råaste vekstprogram” på Voss. Dette var utrolig nyttig i prosessen med å utvikle vår bedrift iTrollheimen. Kjekt å ha noen som hjelper deg med å trykke på de riktige knappene og hente ned noen baller, nå er det bare opp til oss selv om vi setter ballene i mål i fortsettelsen! Takk for fine opplevelser!»
— Åse Børset, iTrollheimen.
 

Ofte Stilte Spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Vi har en liten deltakeravgift som dekker deler av programmet. Denne avgiften er 5.000,-. På grunn av våre sponsorer er hoveddelen av programmet dekket.

Vi har mulighet til å gi 1-2 prosjekter gratis deltakelse. Hvis du vil ha en gratis deltakelse, må du søke på stipend@accel.no. Den korte søknaden må beskrive hvorfor du vil ha deltaksavgiftene dekket. Vårt krav er at det skal skrives en prosjektrapport i etterkant av programmet.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET ?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

MÅ VI VÆRE MED PÅ ALLE SAMLINGENE?

Ja! Men alle regler har unntak. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk :) Kun selskaper med norsk organisasjonsnummer kan delta.

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Caspar på 97 16 90 95 og caspar@accel.no