ACCEL crossover offshore wind.jpg

ACCEL Offshore Wind er en del av vårt Crossover-program. Crossover er en satsning fra GCE Subsea, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Bergen Teknologioverføring som skal hjelpe selskaper innen olje- og gassnæringen med å se på nye markeder. Hvert program har gitte fokusområder.


ACCEL Offshore Wind er et 8 ukers intensivt program for selskaper innen olje- og gassnæringen som ser på nye muligheter innen "offshore wind".


Verden har en rik kilde til naturlig og ren energi, avledet fra vind, bølger og tidevann. I motsetning til tradisjonelle fossile brensler, vil denne energien aldri gå tom. Fornybar energi er avgjørende for å redusere de potensielt ødeleggende effektene av klimaendringer og beskytte det naturlige miljøet for fremtidige generasjoner. Marin fornybar energi inkluderer vind-, bølge- og tidevannskraft, hvor vindens styrke, endring av tidevannet, og bevegelse av bølger, gir en stor mengde kraft som kan utnyttes til å generere fornybar energi.  Norsk verdensledende subsea og olje og gassteknologi kan benyttes som muliggjørende teknologi for å løse mange av utfordringene forbundet med marin fornybar energi. Her ligger det store leverandørmuligheter for leverandørindustrien.


Programmet gjennomføres i samarbeid med Statoil. Statoil har tre vindparker i drift utenfor England, inkludert verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland. De har også eierinteresser i havvindkraftprosjekter i Tyskland og USA. Les mer på statoil.com


Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med innspill fra våre dyktige mentorer. 

Programmet inngår som en del av Innovasjon Norges sitt SNU-program.

GCE Subsea og ACCEL er arrangør av programmet.

 

Arrangører

Programmet

Samling 1 Smidig Forretningsutvikling

17. april 1200-2000 hos GCE Subsea (Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen - VilVite-bygget)  

Dette er første samling, og vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hverandre, vi vil jobbe med forretningsmodell og hvordan vi lærer hvilke budskap som treffer kunden best. Det vil bli gitt innføring i hvordan drive smidig produkt- og tjenesteutvikling med basis i metoder som Design Thinking og Lean Startup.

Samling 2 Pitchtrening

27. april 0800-1100 hos GCE Subsea

Dette er en dag med trening i hvordan presentere forretningsideen. Vi har dyktigere trenere som vil gi både innføring i hvordan holde gode presentasjoner og trening i å presentere. 

Samling 3 Løsningen

4. mai 0800-1100 hos GCE Subsea

"Hvordan selge skinnet før bjørnen er skutt" er vårt mantra. For å få dette til så må selve prosessen for hvordan du utvikler løsningen være dynamisk, ha stor grad av kundeinvolvering og helst lite ressurskrevende. Hvordan dette gjøres lærer man denne dagen. For de som har hørt om Minimum Viable Product (MVP) så er det dette vi skal jobbe med denne dagen. IP eksperter fra Zacco vil bidra med å gi en innføring i hvordan beskytte løsningen.

Samling 4 Detaljene

9. mai 0800-1100 hos GCE Subsea

Ledelsen, investorer, Innovasjon Norge, EU, kunder og Forskningsrådet. Alle kan bidra med kapital, men hvor mye trenger du? Hvordan få finansiert satsningen? Hvilken kompetanse har vi og hva trenger vi? Hvordan skal vi løse dette kompetansegapet? Hva er arbeidskapital, likviditet og de andre morsomme ordene som bankene bruker?

Samling 5 MeetCorporates + MeetMentors

15. mai 0900-1400 hos GCE Subsea

På denne dagen vil du Speed-date våre industripartnere, deriblant Statoil. Det vil bli gitt relevante  foredrag knyttet til "offshore wind" som tema. Vi har gode mentorer med solid erfaring som dere får speed-date for å få verdifulle innspill. Mer info kommer.

Samling 6 Effektivt salg

25. mai 0800-1100 hos GCE Subsea

Hva kjennetegner de som lykkes med salg? Hva er viktig å tenke på i de ulike delene av salgstrakten? Hvordan kan vi måle vårt salgsarbeid for å hele tiden kunne forbedre denne? Vi skal kun snakke om salg på denne samlingen. 

Samling 7 Vekststrategier

01. juni 0800-1100 hos GCE Subsea

Først i samlingen skal vi se på hvordan en brohodestrategi kan være smart for et gründerselskap. Bli stor i en liten og tydelig definert målgruppe før du ekspanderer etter det. Det finnes en rekke strategier for vekst, fra å gjøre alt selv til å kjøpe andre. Vi skal gå gjennom alle disse. Noen ganger oppdager man at visjonen er fortsatt veldig bra, men at vår strategi muligens ikke har vært riktig. Vi skal se nærmere på begrepet "å pivotere" som kan hjelpe deg ut av en slik situasjon.

Samling 8 Pitching av ideen internt og eksternt

8. juni 0800-1100 hos GCE Subsea

Denne workshopen vil ha fokus på hvordan selge ideen internt og eksternt. Hvordan presentere, hva bør presenteres og hvordan passer forretningsideen inn i nåværende interne strategiske fokusområder. Vi vil ha fokus på hvordan pitche ideen for ledelse/styret i selskapet for å få en GO-beslutning på prosjektet.

 

Ofte stilte spørsmål

KOSTER DET NOE Å VÆRE MED?

Deltakelsen er helt gratis. Vi krever selvsagt noe tilbake; 100 % innsats, 100 % tilstedeværelse på alle samlingene og 100 % godt humør. Vi tar heller ikke noe form for eierskap. Gratis deltakelse er mulig takket være sponsorene våre. 

HVA MÅ VI SELV DEKKE?

Transport til kurssted og eventuell overnatting dekkes av deltakerne.

HVORDAN BLIR DET KONFIDENSIALITET OG SÅNN?

For at ACCEL skal bli et vellykket program hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap er det viktig at man kan innad i programmet diskutere åpent om de prosjekter (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.) som er tatt opp.

Vi vil oppfordre til alle deltakerne til å bruke programmet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

HVOR MYE TID MÅ JEG BRUKE I PROGRAMMET?

Dette varierer kraftig. Programmets innhold er lagt opp til å gi deg innføring i veldig mange av de problemstillinger gründere står overfor. Noen bruker mye tid mellom programmene til å gjøre kundeintervjuer, sette seg inn i verktøyene, forberede seg til samlinger ol. Vi mener at de som har best utbytte av deltakelse ser på programmet som en mulighet for å jobbe strukturert med sin forretningside, og ser derfor ikke dette som en ekstra belastning (på toppen av alt annet som skal gjøres). Vi har bevisst valgt temaer som vil gi deg verdi, enten på kort eller lang sikt.

HVA ER KRITERIENE FOR Å BLI TATT OPP?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL.

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.
  • Fra selskapet må prosjektansvarlig/leder være med i hele programmet.
  • Selskapet skal stille med minst to personer.

GÅR PROGRAMMET PÅ NORSK ELLER ENGELSK?

Norsk :)

HVIS JEG LURER PÅ NOE, HVA GJØR JEG DA?

Da tar du kontakt med oss - Caspar på 97169095 eller caspar@accel.no